U sklopu Frankopanskog kaštela istovremeno je sagrađena i kapela Sv. Bernardina koju je Bernardin Frankopan dao izgraditi u čast svoga zaštitnika Sv. Bernardina. U ovoj crkvi, u 16. 17. i 18. st., obavljala se župska služba Božja sve dok se nije sagradila 1785. god. nova župna crkva Sv. Križa.

Sv. Bernardin
Kapela Sv. Bernardina

 
Prije osnivanja Grada župna crkva bila je crkva Sv. Jakova, samo što nije bila prikladna za obavljanje službe Božje, jer je bila u Turskim ratnim pohodima spaljena i opljačkana. Kapela ima oblik kule jer je bila građena i u obrambene svrhe.

Biskup Glavinić 1695. piše sa zadovoljstvom kako se u župnoj crkvi Sv. Bernardina služi misa na hrvatskom (staroslavenskom) jeziku na radost puka. Biskupska vizitacija 1722. opisuje crkvu s tri oltara, slikama, inventarom, posuđem i misalima na staroslavenskom i latinskom.

Sv. Bernardin
Kapela Sv. Bernardina

 

 Od 1883. kapela Sv. Bernardina je zapuštena, često pretvarana u skladište i zatvor. Nakon II. Svjetskog rata kapela Sv. Bernardina ne služi u sakralne svrhe. 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza