Crkva Sv. Petra

 

Na zapadnom dijelu grada nalazi se naselje Sv. Petar koje je dobilo ime po crkvi Sv. Petra. Nalazi se na visokom brežuljku na kojem se vremenom razvilo istoimeno groblje.

U crkvi se nalazi stari pravokutni kameni oltar i oltarna slika Sv. Petra i Pavla. Svetište crkve ima trapezasti oblik.

 

 

Ne zna se kada je crkva sagrađena, pretpostavlja se da je nastala u vrijeme nastanka samog naselja koje se spominje u "Urbaru modruškom" iz 1486. god., ali pod imenom Suglice odnosno Zgulice.

 Crkva Sv. Petar
Crkva Sv. Petra

U popisu crkava iz 1558. godine navodi se crkva u Sv. Petru pod imenom Sv. Martin u Zgulicama. U to vrijeme crkva je bila potpuno napuštena. U prošlosti su u crkvi postojale grobnice, kojima danas nema tragova.

Crkva Sv. Petra proširena je 1926. god. kada je izgrađen i zvonik.

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza