Pravoslavna parohijska crkva Sv. Georgija sagrađena je 1867. godine. Dao ju je sagraditi barun Lazar Mamula, kraljevski namjesnik u Dalmaciji, rođen u Gomirju, nedaleko od Ogulina.

Zvona crkvi darovao je sam car i kralj Franjo Josip I., dok je ikonostas crkvi poklonio barun Lazar Mamula.

 

 Pravoslavna Crkva Sv.  Georgija
Crkva Sv. Georgija


6. kolovaza 1867. god. crkvu je posvetio gornjo-karlovački episkop Lukijan Nikolajević.

1871. god. uspostavljena je ogulinska parohija. Prije toga Ogulin je bio pod munjavskom parohijom, odnosno pripadao je pod filijalnu crkvu Sv. Nikole u Otoku. Ogulinskoj parohiji pripadaju još i sela Vitunj, Hreljin i Musulinski potok.

1976. god. crkva je obnovljena. Na ikonastasu crkve nalazi se natpis "Zucalo 1854. Vieena"

U zadnjih nekoliko godina (od 2005.) na crkvi je izmijenjeno krovište i uređena je fasada.

Crkva je zaštićena kao spomenik kulture.

 

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza