Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

124 godine strukovnog školstva u Ogulinu
Nagrađeni zaposlenici Obrtničke i tehničke škole Ogulin

Nagrađeno je 6 zaposlenika za 15 do 40 godina neprekidnog rada u  Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin.


Nakon odsvirane himne Republike Hrvatske i minute tišine za umrle zaposlenike  i učenike, ravnatelj Obrtničke i tehničke škole Ogulin, gosp. Milan Poljak otvorio je 4. svečanu sjednicu Nastavničkog vijeća u proširenom sastavu s članovima Školskog odbora i svim zaposlenicima povodom Dana Škole i 124 godine strukovnog školstva u Ogulinu. Srdačno je pozdravio predsjednicu Školskog odbora gđu. Zrinku Ceranić – Jurković, članove Školskog odbora gosp. Milana Rupčića, gđu. Liviju Brozović, gosp. Zvonka Galića i gđu. Ljerku Bjeljac koju je ujedno pozdravio i kao sindikalnog povjerenika, sve kolegice i kolege, članove Nastavničkog vijeća i zaposlenike Obrtničke i tehničke škole Ogulin, te predstavnike medija.

Učenici su sa svojim mentorima sudjelovali na raznim županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima, te polučili izvrsne rezultate, od kojih se mogu spomenuti osvojena prva tri mjesta:

- na županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika uz mentoricu Valentinu Blašković na Lidranu, Maja Petrušić iz 3.b osvojila je 3. mjesto, u malom nogometu ekipa Škole 2. mjesto, voditelj prof. Bogdan Grba, u rukometu ekipa Škole 3. mjesto, voditelj prof. Amalija Markušić

- na regionalnom natjecanju iz elektrotehnike 1. mjesto osvojio je Dario Puškarić iz 2.a i 2. mjesto Zvonimir Mance iz 2.b uz mentorstvo prof. Zdravka Borića

- na državnom natjecanju iz željezničkog prometa Valentina Rupčić osvojila je 3. mjesto uz voditeljstvo dipl. inženjerke Zrinke Ceranić – Jurković. Dosta učenika je na spomenutim natjecanjima osvojilo neko od četvrtih i daljnjih mjesta.

124 godine strukovnog školstva u Ogulinu
Nazočni zaposlenici na Svečanoj sjednici za Dan Škole


Organizirane su u prošloj školskoj godini stručne posjete, nastavnici su išli na stručne seminare i usavršavanja, Škola je i dalje ostvarivala dobru suradnju s Gradom Ogulinom, Karlovačkom županijom, Udruženjem obrtnika Ogulin, županijskom obrtničkom komorom i mnogim ustanovama i tvrtkama. Realiziran je Godišnji plan i program Škole, unaprijeđen je rad i započelo se samovrednovanjem. U prostorima Škole odvija se stručni studij izdvojenog odjela Veleučilišta u Rijeci iz prometnih smjerova. Izvršena je probna matura s učenicima trećih razreda četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja.

Škola će nastaviti sa svim dosadašnjim aktivnostima, usavršavati kadar novim tehnologijama, obogaćivati već dosta bogatu knjižnicu s novim naslovima, dograditi nove prostore i što više učenika educirati i uključiti u polaganje državne mature.


124 godine strukovnog školstva u Ogulinu
Priznanje pedagogici gđi. Đurđi Šušnjić za 30 godina vjernosti Školi

124 godine strukovnog školstva u Ogulinu
Priznanje gosp. Franji Salopeku, rekorderu neprikidne zaposlenosti u Školi

124 godine strukovnog školstva u Ogulinu
Franjo Salopek, Ljerka Bjeljac, Josip Puškarić, Milka Butković i Damir Mihaljević

Nagradu za neprekidnu zaposlenost u Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin dobilo je šestero zaposlenika: gosp. Damir Mihaljević dipl. ing. drvne struke za 15 godina, gđa. Milka Butković spremačica za 20 g., Đurđa Šušnjić pedagogica za  30 g., gosp. Josip Puškarić nastavnik praktične nastave za 35 g., gđa. Ljerka Bjeljac profesorica hrvatskog jezika za 35 g. i gosp. Franjo Salopek profesor strojarstva za 40 g. vjernosti u radu.

Dobitnici su se pojedinačno zahvalili na dobivenim jubilarnih nagradama i priznanjima, iskazali su zadovoljstvo što su radili u ovoj uglednoj i priznatoj školi, a ovi s bogatijim iskustvom su rekli da su duši puno mlađi nego što to govore ove brojke. (ip)

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 09.03.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

23.05.2018 - JAVNI POZIV - Parcelacija Drežničko polje - poziv - obuhvat zahvata

14.05.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 4371 k.o. Ogulin

08.05.2018 - Podaci vezani uz javni natječaj stručni suradnik za informatičke poslove

04.05.2018 - IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

03.05.2018 - OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina

27.04.2018 - Obavijest predlagateljima i kandidatima kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik