Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Na inicijativu županijskog vatrogasnog zapovjednika Gorana Frankovića , gradonačelnik Dalibor Domitrović sazvao je sastanak sa predstavnicima  Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina.


Tema sastanka bila je analiza stanja organiziranosti vatrogastva na području Grada Ogulina i revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara.
Na sastanku su bili nazočni  pored zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Gorana Frankovića i gradonačelnika Grada Ogulina Dalibora Domitrovića, predsjednik Područne vatrogasne zajednice Ogulina Franjo Kolić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivan Luketić, zamjenik zapovjednika JVP Marinko Turkalj, predsjednik DVD-a Jasenak Nenad Vukadinović i zapovjednik DVD –a Jasenak Rajko Kosanović.
Inicijativa zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije proizlazi iz Zakona o vatrogastvu i odgovornosti za stanje vatrogastva na području Karlovačke županije i dužnosti čelnika jedinica lokalne samouprave ažurirati Plan zaštite od požara i pokrenuti postupak revizije Procjene ugroženosti od požara.


Istaknuta je potreba redovitog ažuriranja i realizacija planiranih aktivnosti kroz sastanke na kojima bi se rješavali aktualni problemi. Tako je zapovjednik JVP Ivan Luketić istaknuo problem zastarjelog voznog parka i opreme, izrade operativnog plana HEP-a za isključivanje struje kod gašenja požara, problem sudjelovanja u gašenju požara  dobrovoljnih vatrogasaca za vrijeme radnog vremena i njihove naknade, problem funkcioniranja Područne vatrogasne zajednice i participacija DVD-a Saborsko , Tounj, Josipdol i Plaški u troškovima i gašenju požara.


DVD-a Jasenak kao stožerno društvo pokriva područje odgovornosti  Drežnice gdje se već godinama ne može osnovati vatrogasno društvo. Nenad Vukadinović predsjednik DVD-a istaknuo je problem postavljanja i zaštite hidranata na području Drežnice kao i angažiranje Savjetodavne službe oko izrade planova zaštite od požara privatnih šuma, koje su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave.
U rezimeu, gradonačelnik Domitrović je naglasio  važnost postojanja ažurne dokumentacije koja je bitna za svaku realizaciju, kao i osigurana sredstva što je zadaća Grada. Po njegovom mišljenju vatrogastvo na području Grada Ogulina funkcionira dobro , ali smatra  da pored dobivenih sredstava  iz gradskog proračuna svi subjekti pa tako i vatrogastva, trebaju tražiti alternativne izvore financiranja .

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik