Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Za početak prosinca ove godine u Karlovačkoj županiji je planirano održavanje sjednice Vlade čiji Dnevni red bi pokrivale teme i projekti od značaja za stanovnike naše županije. Zbog toga je, a kako bi se usuglasio prijedlog točaka Dnevnog reda, jučer u Uredu župana održan sastanak župana, gradonačelnika i načelnika. Ispred grada Ogulina sastanku je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja koji je za Dnevni red predložio pet točaka, a to su projekt izgradnje Obilaznice Ogulina, rekonstrukcija državne ceste D42, prijenos vlasništva nad nekretnina u vojarni Sveti Petar i nad 40 ha zemljišta u Poduzetničkoj zoni s države na Grad Ogulin te projekt rekonstrukcije i revitalizacije Frankopanskog kaštela. Svi navedeni projekti i postupci su već pokrenuti, a odlukama Vlade mogli bi se značajno ubrzati ili okončati.Što se projekta izgradnje Obilaznice Ogulina tiče temeljem inicijative gradonačelnika Dalibora Domitrovića pokrenute još prošle godine ovaj projekt je uvršten u Plan nabave Hrvatskih cesta i upravo je u tijeku javna nabava za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš. Odlukom Vlade bi se osigurala značajnija financijska sredstva i projekt bi se uvrstio u Plan građenja i održavanja državnih cesta čime bi se osigurala i ubrzala njegova daljnja provedba. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 200 milijuna kuna, a moguće ga je u 85%-tnom iznosu financirati sredstvima iz EU fondova. On se već nalazi u bazi projekata Ministarstva prometa, u bazi projekata Razvojne agencije Karlovačke županije, u Studiji prometa Karlovačke županiji, u prostorno planskim dokumentima grada Ogulina i u Planu nabave Hrvatskih cesta.

Rekonstrukcija državne ceste D42 na potezu od Vrbovskog do Plitvičkih jezera je projekt od značaja za cijelu Karlovačku županiju. Trenutno je zbog ograničenja opterećenja ove prometnice (najviše 15 t osovinsko opterećenje) na potezu od Ogulina do Vrbovskog zabranjeno transportirati trupce što poslovnim subjektima koji se bave preradom drveta i koji moraju sirovinu prevoziti 40 km duljim putem (autocestom) izuzetno povećava troškove poslovanja i smanjuje konkurentnost. Rekonstrukcija ove prometnica je važna i za turizam jer velik broj turista njome putuje prema Plitvičkim jezerima, a važna je i za sigurnost građana. Odlukom Vlade za projekt bi se osigurala značajnija financijska sredstva čime bi se bitno ubrzala njegova provedba.

Što se prijenosa vlasništva nad 40 ha zemljišta u Poduzetničkoj zoni tiče ovaj postupak je nužno provesti jer je 95% zone trenutno popunjeno, a i dalje postoji interes novih investitora. Postupak prijenosa vlasništva je pokrenut i u tijeku je, a na predstojećoj sjednici bi se odlukom Vlade on okončao. Isto vrijedi za prijenos nekretnina na području bivše vojarne Sveti Petar gdje je planirana izgradnja novog dječjeg vrtića.

Što se obnove starog Frankopanskog kaštela tiče radi se o projektu kojim se stari Frankopanski kaštel vraća u izvorno stanje, teretni i ostali promet se odmiče od zidina, a oko kaštela se uspostavlja pješačka zona.

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

 

ZABRANA SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE

 

 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik