Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Tvrtka Sinjska pastrva d.o.o je dovršila izradu pristupnog puta u dno odlagališta Sodol. Ovaj put je iznimno bitan za daljnji rad odlagališta jer omogućava pristup njegovu dnu i gašenje požara u slučaju da do njih ponovno dođe. Također omogućava pristup strojevima kojima se otpad razgrće i preslaguje te prekriva inertnim materijalom kako do novih požara uopće ne bi došlo.


U stanje na terenu osobno su se otišli uvjeriti gradonačelnik Dalibor Domitrović sa zamjenicima Ivanom Salopek Šumonja i Danielom Vukeljom.

Slijedi nastavak sanacije odlagališta. Pri tome su prvi korak geološki istražni radovi i geodetski radovi koji će biti podloga za izmjenu projekta sanacije i nastavak izvedbe radova sanacije. U ovo odlagalište se ne odlaže samo otpad s područja Ogulina nego i iz susjednih općina, tako da je ono od iznimne važnosti za žitelje šireg ogulinskog područja. Bez mogućnosti odvoza otpada na odlagalište Sodol žiteljima šireg ogulinskog područja bi se računi za odvoz otpada višestruko povećali jer bi se on morao odvoziti na CGO Mariščina uz Rijeku ili na neko drugo legalno odlagalište.Podsjećamo, nakon niza aktivnosti koje je provela lokalna vlast, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je omogućilo nastavak rada odlagališta Sodol sve do otvaranja CGO Babina Gora. Kako bi se količine nerazvrstanog otpada smanjile na najmanju mjeru, a time i troškovi njegova zbrinjavanja nakon otvaranja CGO Babina Gora, Grad Ogulin užurbano priprema uspostavu cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada. Pod time se podrazumijeva dovršetak sanacije odlagališta Sodol te izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane. Za ove projekte je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada projektne dokumentacije, a prvi radovi se očekuju već iduće godine. Procijenjena vrijednost izgradnje sustava zbrinjavanja otpada, u što je uključeno i sufinanciranje izgradnje CGO Babina Gora, iznosi preko 35 milijuna kuna.

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik