Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Grad Ogulin je s Državnom geodetskom upravom potpisao Sporazum o sufinanciranju provedbe katastarske izmjere naselja Sveti Petar. Svrha izmjere je riješiti vlasničke odnose nad nekretninama na ovom području.

Poznato je da su brojne projekte na području Republike Hrvatske zakočili neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Zato se katastarskim izmjerama koje provodi grad Ogulin u suradnji s Državnom geodetskom upravom nastoji omogućiti provedba projekata na ogulinskom području, s naglaskom na poduzetničke i investicijske projekte koji su u funkciji razvoja gospodarstva. Riješeni imovinsko-pravni odnosi će omogućiti svim  građanima da uz čiste papire lakše upravljaju svojom imovinom.


Na području grada Ogulina ima 13 katastarskih općina. Izmjera za katastarsku općinu Otok Oštarijski napravljena je prije tri godine i koštala je 3,0 milijuna kuna. Izmjera za katastarsku općinu Ogulin je ugovorena prošle godine, a vrijednost ovog projekta, koji je još uvijek u tijeku, iznosi 3,2 milijuna kuna. Danas potpisani Sporazum prvi je korak u provedbi katastarske izmjere Svetog Petra. Radovi na ovoj izmjeri bi mogli krenuti već na proljeće iduće godine.Vrijednost katastarske izmjere Svetog Petra procijenjena je na manje od 3,0 milijuna. Točan iznos znati će se nakon provedenog postupka javne nabave, a trošak će 70% financirati Grad Ogulin i 30% Državna geodetska uprava.

U nekim gradovima i općinama Republike Hrvatske, kao što su, primjerice, općine Vir i Rakovica, dio ili sav trošak postupka, koji iznosi i nekoliko tisuća kuna po nekretnini, snose sami građani. Za razliku od ovih primjera Grad Ogulin je svoje građane odlučio osloboditi ovog troška te ga u potpunosti podmiriti iz gradskog proračuna.

Zbog starih karata i neusklađenosti s terenom bit će potrebna nova izmjera i za sve preostale katastarske općine, a dinamika provedbe će se odrediti prema prioritetima i financijskim mogućnostima.

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik