Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

ODLUKA O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

Tekst
Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune

Karte namjene, zaštite i infrastrukture 1:25000
1. - III. IiD PPUG Ogulin_25000 - Korištenje i namjena prostora
2.1. - III. IiD PPUG Ogulin_25000 - Infrastrukturni sustavi
2.2. - III. IiD PPUG Ogulin_25000 - Infrastrukturni sustavi
3. - III. IiD PPUG Ogulin_25000 - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte građevinskih područja 1:5000
4.1. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Donje Dubrave 1
4.2. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Donje Dubrave 2
4.3. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Donje Dubrave 3
4.4. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Gornje Dubrave 1
4.5. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Gornje Dubrave 2
4.6. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Gornje Dubrave 3
4.7. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Popovo Selo 1
4.8. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Popovo Selo 2
4.9. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Ponikve 1
4.10. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Ponikve 2
4.11 - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Hreljin Ogulinski
4.12. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Ogulin 1
4.13. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Ogulin 2
4.14. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Ogulin 3
4.15. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Otok Oštarijski 1
4.16. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Otok Oštarijski 2
4.17. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Sveti Petar 1
4.18. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Sveti Petar 2
4.19. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Sveti Petar 3
4.20. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Potok Musulinski
4.21. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Vitunj 1
4.22. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Vitunj 2
4.23. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Jasenak 1
4.24. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Jasenak 2
4.25. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Jasenak 3
4.26. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Zagorje 1
4.27. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Zagorje 2
4.28. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 1
4.29. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 2
4.30. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 3
4.31. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 4
4.32. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 5
4.33. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 6
4.34. - III. IiD PPUG Ogulin_5000 - k.o. Drežnica 7

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik