Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

U utorak je u Gradskoj vijećnici Grada Ogulina održana koordinacija projekta Retencije Ogulin na kojoj su sudjelovali predstavnici Karlovačke županije,Grada Ogulina, Hrvatskih voda, gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija te predstavnici tvrtke Geokon-Zagreb koja projektira sanaciju oštećenja obale uz ulicu Šetalište Krlenac i tvrtke Planum iz Karlovca koja projektira rekonstrukciju ove ulice.

Na početku sastanka nazočni su izvješteni da su u Hrvatske vode pristigle ponude za postavljanje uređaja za monitoring spiljskog sustava i postupak nabave se dalje provodi sukladno njihovoj proceduri nabave.

U nastavku je raspravljano o gotovosti projektne dokumentacije i dinamici podnošenje zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole.  Retencija Ogulin seizvodi u četiri faze. Za svaku od njih će biti zatražena zasebna građevinska dozvola. Prva faza se odnosi na izmještanja i zaštitu postojećih instalacijavodoopskrbe, opskrbe električnom energijom te izradu prometnice za pristup retenciji. Druga faza se odnosi na zaštitu željezničke pruge. Treća faza se odnosi na zaštitu ribnjaka na rijeci Vitunjčici, a četvrta faza se odnosi na izgradnju same retencije s pripadajućim objektima. Za treću fazu već je zatražena građevinska dozvola te su predani svi potrebni dokumenti. U lipnju će biti predani zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole za prvu i četvrtu fazu. U drugoj fazi projekt je u zastoju jer, iako su u idejnoj fazi dale suglasnost, Hrvatske željeznice sada traže izmjene glavnog projekta. Očekuje se, ako ne bude dodatnih problema, da bi ove izmjene trebale biti dovršene do kraja godine pa bi krajem ove ili početkom iduće godine trebao biti podnesen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole i za ovu fazu. Sama retencija ne može biti stavljena u funkciju dok god sve postojeće instalacije i objekti u poplavnoj zoni nisu zaštićeni.

 

Nakon toga tema sastanka je bila dinamika rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ove postupke provodi pravna služba Hrvatskih voda u suradnji s pravničkim timovima koje je za potrebe projekta, kako bi ubrzala njegovu provedbu, ustupila Karlovačka županija. Konstatirano je da se nakon početnih uhodavanja intenziviralo rješavanje predmeta te imovinsko-pravni odnosi neće biti kočnica provedbe niti jedne faze projekta. U proteklom razdoblju se znatan broj vlasnika nekretnina umjesto sudskim putem ipak odlučio sporazumno riješiti nesuglasice što je također doprinijelo povećanju broja riješenih predmeta. U zoni retencije će trebati rušiti 12 objekata, a za 4 objekta je projekt uklanjanja već u izradi.

 

Na kraju sastanka je projektant Geokon-Zagreb predstavio novo rješenje oštećenja desne obale Dobre uzvodno od Đulinog ponora kod ulice Šetalište Krlenac. Sanacija ovog oštećenja kao i čišćenje ponora Đule je također dio projekta Retencija Ogulin. Oštećenje je u dužini oko 80 metara duž ulice, a rješavat će se betonskim pilotima i gabionskim potpornim zidovima. Gruba procjena vrijednosti ovih radova iznosi 1,5 milijuna kuna. U to nije uključena rekonstrukcija prometnice, odnosno kolnička konstrukcija i signalizacija, jer ove radove će Grad Ogulin sam financirati, a projekt za taj dio izrađuje tvrtka Planum iz Karlovca.

 

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik