Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Jučer je viša inspektorica zaštite okoliša Jadranka Grbinić u pratnji gradonačelnika Dalibora Domitrovića i predstavnika Grada i tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavila inspekcijski nadzor odlagališta Sodol.

Obzirom da su pokrenute aktivnosti vezane uz sanaciju ovog odlagališta ovom prilikom tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i odgovorna osoba u ovoj tvrtki nisu financijski kažnjene od strane inspektorice.

Vezano uz sanaciju odlagališta pokrenute su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za izvedbu pristupnog puta u dno odlagališta za što bi tijekom idućeg tjedna trebao biti gotov troškovnik i natječajna dokumentacija temeljem koje bi se pokrenuo postupak javne nabave za radove, a nakon toga i sama izvedba radova čiji dovršetak je planiran u lipnju ove godine.

Paralelno je pokrenuta  izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta kojom je predviđen nastavak odlaganja. Izmjene i dopune su potrebne obzirom da se stanje na terenu, radi kontinuiranog odlaganja otpada, promijenilo te je potrebno prilagoditi visinske kote i količine radova sanacije. Uz navedene aktivnosti ujedno se otpad na ovom odlagalištu počeo redovito dva puta mjesečno prekrivati inertnim materijalom (zemljom) kako bi se onemogućili požari i širenje loših mirisa. Također su pokrenute aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane koje će biti smještene na lokaciji uz pročistač otpadnih voda.

Obzirom da je Planom zatvaranja odlagališta koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputio Ministarstvu zaštite okoliša predviđeno zatvaranje ovog odlagališta gradonačelnik Ogulina je ovom ministarstvu uputio dopis kojim se traži prolongacija rada odlagališta do popunjenja njegovog kapaciteta ili do pokretanja CGO Babina Gora, uz napomenu da osim otpada iz Ogulina na ovo odlagalište se odvozi i otpad iz općina Josipdol i Saborsko, što znači da bi zatvaranje odlagališta financijski pogodilo veći broj stanovnika i naselja koja gravitiraju ovom odlagalištu. 

 

Gradonačelnik je u nekoliko navrata posjećivao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi odgovornima u ovoj instituciji objasnio da će zatvaranje ovog odlagališta, obzirom da CGO Babina Gora ne radi, biti značajan financijski udarac za građane šireg područja koje gravitira Ogulinu jer će morati preuzeti troškove odvoza otpada na veće udaljenosti (do Ilovca u Karlovcu ili do CGO Mariščina u Rijeci) kao i trošak prihvata otpada koji će naplaćivati tvrtke koje upravljaju spomenutim lokacijama za odlaganje. Međutim, unatoč tome odgovorni u Fondu su Ministarstvu zaštite okoliša i energetike odlučili predložiti zatvaranje Sodola.

Grad Ogulin

 

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik