Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 20. srpnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/83
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 13. srpnja 2017.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 20. srpnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat, Odgovori na vijećnička pitanja >>, drugo pitanje >>, Retencija Ogulin s pripadajućim objektima na zemljštu u k.o. Hreljin Ogulinski, Petar Ogulinski i Vitunj >>, viječničko pitanje >>

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu >>, godišnji izvještaj >>

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu >>, program kultura >>

4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2016. godinu >>, socijalni program >>

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina za 2016. godinu >>, program poduzetništvo >>

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za 2016. godinu >>, program poljoprivreda >>

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2016. godinu >>, program sporta >>

8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za branitelje Domovinskog rata >>

9. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2016. godinu >>, izvješće Poduzetnička zona >>

10. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o.Ogulin za 2016. godinu >>, izvješće SKG >>

11. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2016. godinu >>, izvješće VIK >>

12. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2016. godinu >>, izvješće Radio >>, račun dobiti i gubitaka >>

13. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2016. godinu >>, izvješće POU >>

14. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2016. godinu >>, izvješće knjižnica >>

15. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2016. godini >>, izvješće TZGO >>

16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2016. godinu >>, izvješće IKB >>

17. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2016. godinu>>, izvješće vatrog. zajednice >>

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za travanj >>, svibanj >> i lipanj 2017. g. >>

 

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 522-612 ili 525-125.

 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
Željko Stipetić, dipl. krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 
Google

Popularno

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 06.11.2017. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaj za prvu polovinu 2017. godine | Arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Tablica uz Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta >>

06.12.2017. - Oglas za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >>, obrazac >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

15.01.2018. - Javni poziv za isticanje kandidatura  za izbor ĉlanova i zamjenika ĉlanova Savjeta mladih Grada Ogulina >>

Arhiva oglasa

EU Info

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik