Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

U utorak 11. travnja održana je zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Iako na kraju mandata 24. sjednica bila je burna, ali i puna aktivnosti vladajućih u pripremi projekata i investicija.

Prema sazivu 24. sjednica imala je 10 točaka dnevnog reda. Na samom početku nakon skidanja Aktualnog sata, predsjednik Vijeća Milan Sabljak predložio je i dodatne izmjene, tj. predložio je uvrštavanje u dnevni red još 7 točaka. Na taj prijedlog oporbeni vijećnici SDP-a i HNS-a zatražili su raspravu o predloženim izmjenama dnevnoga reda, što po Poslovniku o radu Gradskog vijeća nije moguće. Revoltirani su napustili sjednicu i uz put zakazali tiskovnu konferenciju, a Vijeće je nastavilo sa radom. 

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

Naime, uvrštene su u dnevni red važne odluke za investitore u Poduzetničkoj zoni, a to su izmjene odluka o prodaji nekretnina i osnivanja prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin, te prihvaćanje ponude tvrtke Otočki vrtovi za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni. Dana je suglasnost za prijavu na natječaj u Programu ruralnog razvoja za mjeru 7.4.1. Rekonstrukcija i adaptacija DVD-a Turkovići i DVD-a Jasenak. Također je dana suglasnost za prijavu projektnog prijedloga „Susret s rijekom„ Turističke zajednice Grada Ogulina u Programu Promicanje održivoga razvoja prirodne baštine.

Kako su na 23. sjednici donesene odluke o novom ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta i pokretanje postupka za izdvajanje Zavičajnog muzeja iz sastava POU, sada na 24. sjednici donesene su odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja i dana je suglasnost na Statut POU.

Također je dana suglasnost na Pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić Bistrac Ogulin i prihvaćeno je izvješće o radu Vrtića u protekloj godini. Predloženi su kandidati za sudce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu.

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

Dvije točke dnevnoga reda bile su vezane za imovinsko pravne poslove, a izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe primljeno je na znanje. Nakon što su bile odrađene sve točke dnevnog reda riječ je uzeo gradonačelnik Jure Turković i u kratkom izlaganju predstavio je presjek svoga rada u četverogodišnjem mandatu. Zahvalio  se vijećnicima na suradnji i konstruktivnim raspravama, direktorima gradskih tvrtki i ravnateljima gradskih ustanova na trudu i potpori. Na kraju se obratio vijećnicima Predsjednik vijeća Milan Sabljak, koji je zahvalio na suradnji, zaželio svima uspješne izbore i čestitao Uskrs.

Očekuju nas izbori i novi sastav Gradskog vijeća Grada Ogulina za naredne 4 godine.

Tonski zapis 24. sjednice Gradskog vijeća (2h 14min /62 MB)  >>>> 

Karmela Matić

Google

Popularno

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 06.11.2017. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaj za prvu polovinu 2017. godine | Arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Tablica uz Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta >>

06.12.2017. - Oglas za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >>, obrazac >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

15.01.2018. - Javni poziv za isticanje kandidatura  za izbor ĉlanova i zamjenika ĉlanova Savjeta mladih Grada Ogulina >>

Arhiva oglasa

EU Info

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik