Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

U utorak 11. travnja održana je zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Iako na kraju mandata 24. sjednica bila je burna, ali i puna aktivnosti vladajućih u pripremi projekata i investicija.

Prema sazivu 24. sjednica imala je 10 točaka dnevnog reda. Na samom početku nakon skidanja Aktualnog sata, predsjednik Vijeća Milan Sabljak predložio je i dodatne izmjene, tj. predložio je uvrštavanje u dnevni red još 7 točaka. Na taj prijedlog oporbeni vijećnici SDP-a i HNS-a zatražili su raspravu o predloženim izmjenama dnevnoga reda, što po Poslovniku o radu Gradskog vijeća nije moguće. Revoltirani su napustili sjednicu i uz put zakazali tiskovnu konferenciju, a Vijeće je nastavilo sa radom. 

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

Naime, uvrštene su u dnevni red važne odluke za investitore u Poduzetničkoj zoni, a to su izmjene odluka o prodaji nekretnina i osnivanja prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin, te prihvaćanje ponude tvrtke Otočki vrtovi za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni. Dana je suglasnost za prijavu na natječaj u Programu ruralnog razvoja za mjeru 7.4.1. Rekonstrukcija i adaptacija DVD-a Turkovići i DVD-a Jasenak. Također je dana suglasnost za prijavu projektnog prijedloga „Susret s rijekom„ Turističke zajednice Grada Ogulina u Programu Promicanje održivoga razvoja prirodne baštine.

Kako su na 23. sjednici donesene odluke o novom ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta i pokretanje postupka za izdvajanje Zavičajnog muzeja iz sastava POU, sada na 24. sjednici donesene su odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja i dana je suglasnost na Statut POU.

Također je dana suglasnost na Pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić Bistrac Ogulin i prihvaćeno je izvješće o radu Vrtića u protekloj godini. Predloženi su kandidati za sudce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu.

Gradsko vijeće odradilo zadnju sjednicu u ovom mandatu

Dvije točke dnevnoga reda bile su vezane za imovinsko pravne poslove, a izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe primljeno je na znanje. Nakon što su bile odrađene sve točke dnevnog reda riječ je uzeo gradonačelnik Jure Turković i u kratkom izlaganju predstavio je presjek svoga rada u četverogodišnjem mandatu. Zahvalio  se vijećnicima na suradnji i konstruktivnim raspravama, direktorima gradskih tvrtki i ravnateljima gradskih ustanova na trudu i potpori. Na kraju se obratio vijećnicima Predsjednik vijeća Milan Sabljak, koji je zahvalio na suradnji, zaželio svima uspješne izbore i čestitao Uskrs.

Očekuju nas izbori i novi sastav Gradskog vijeća Grada Ogulina za naredne 4 godine.

Tonski zapis 24. sjednice Gradskog vijeća (2h 14min /62 MB)  >>>> 

Karmela Matić

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 09.03.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

20.06.2018 - JAVNI POZIV - nerazvrstane ceste - izvedeno stanje

12.06.2018 - NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž) - PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

05.06.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu INFORMATIČAR

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava udrugama proizašlih iz Domovinskog rata i ostalim udrugama

23.05.2018 - JAVNI POZIV - Parcelacija Drežničko polje - poziv - obuhvat zahvata

14.05.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 2804/5 k.o. Modruško Zagorje

08.05.2018 - Podaci vezani uz javni natječaj stručni suradnik za informatičke poslove

04.05.2018 - IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

03.05.2018 - OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina

27.04.2018 - Obavijest predlagateljima i kandidatima kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik