Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Sjednica Gradskog vijeća, održana u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice, imala je sazivu 18. točaka dnevnoga reda. Na početku je načelnik Policijske postaje Ogulin Dražen Lipošćak podnio Izvješće o radu policije u 2016. godini. Isto izvješće razmatralo je i Vijeće za prevenciju Grada Ogulina.

Utvrđeno je da je stanje kriminaliteta zadovoljavajuće budući da nisu zabilježeni teži oblici kaznenih djela već su najzastupljenija kaznena djela općeg kriminaliteta kao što su opći, organizirani, gospodarski, maloljetnički kriminalitet, kaznena djela protiv sigurnosti u prometu i zlouporaba droga. Policija je provodila i Odluku o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Ogulina izrekavši 57 mjera: 27 usmenih upozorenja, 29 pisanih upozorenja i 1 optužni prijedlog.Na aktualnom satu pitanja su bila usmjerena prema gradonačelniku, kojem su većina oporbenih vijećnika postavljali pitanja vezana za probleme komunalne infrastrukture, postavljanja novih semafora, isplate honorara Ivanu Strižiću za pisanje žrtvoslova, do pitanja zamjenicima gradonačelnika o njihovim odrađenim poslovima u okviru svojih nadležnosti. Dugotrajno i iscrpno izlaganje imao je gradonačelnik o svom radu u periodu od srpnja do prosinca 2016. godine, na što se nadovezala i dugotrajna diskusija. Veliku polemiku izazvale je Odluka o izmjenama ustrojstva Pučkog otvorenog učilišta i pojava dva Statuta ustanove. S obzirom da je napravljena greška u donošenju izmjena Statuta POU nastoji se ispraviti greška, naglasio je predsjednik Gradskog vijeća i ujedno predsjednik Upravnoga vijeća POU Milan Sabljak. Odlika je prihvaćena kao i odluka o izdvajanju Zavičajnog muzeja iz POU. Donesena je i Odluka o ostvarivanju načina prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bistrac što je obveza osnivača prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutu Vrtića. Na temelju te Odluke Upravno vijeće Vrtića donijeti će kriterije za upis djece u Vrtić. Na ovu Odluku vijećnik Neven Vujnović podnio je amandman na članak 2. Odluke u svezi upisa djece stranih državljana kojeg je gradonačelnik prihvatio. Izmjenom toga članka u vrtić će se moći upisati i djeca kojima jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Ogulina.Izvješće Športske zajednice Grada Ogulin uvijek je izazivalo velike polemike i diskusije. Ovoga puta izvješće je ocjenjeno kao detaljno i dobro. Svoje izvješće podnio je i Savjet mladih za 2016. godinu te Javna vatrogasna postrojba. Prihvaćena su i druga izvješća za 2016. godinu o izvršenju programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, o dodjeli sredstava spomeničke rente, godišnja analiza stanja i godišnji plan razvoje sustava zaštite i spašavanja za trogodišnje razdoblje, izvješće o stanju zaštite od požara i stanje provedbe Plana unapređenja zaštite od požara u 2016. godinu te Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2017. Godinu i odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ogulina.

 

Tonski zapis 23. sjednice Gradskog vijeća (3h 58min / 217 MB) - prvi dio >>
Tonski zapis 23. sjednice Gradskog vijeća (2h 23min / 131 MB) - drugi dio >>

 

 

Karmela Matić

 

Google

Popularno

 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 19.10.2017. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu >>

Financijski izvještaj za prvu polovinu 2017. godine | Arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča


12.10.2017. - Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta >>

10.10.2017. - Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>

12.09.2017. - Odluka o raspodjeli sredstava javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu >>

24.01.2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini >>

24.01.2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

Bilten KARLA 6 >>
Bilten KARLA 5 >>

20.10.2017. Natječaj EU fondova za energetsku učinkovitost u proizvodnim industrijama >>>>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik