Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

U Gradskoj knjižnici i čitaonici održana je 2. ožujka 2017. javna tribina Nasilje u obitelji i nad ženama s invaliditetom. Organizator tribine je Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Na tribini su bili nazočni članovi Povjerenstva, zamjenik gradonačelnika Tone Radočaj, ravnateljica Doma zdravlja Ogulin, predstavnici Udruge slijepih, Centra za socijalnu skrb, Policijske postaje, Ženske grupe Korak iz Karlovca, Saveza invalida Karlovačke županije te učenici i profesori Gimnazije Bernardina Frankopana i Obrtničke i tehničke škole Ogulin. 

Uz moderiranje predsjednice Povjerenstva Mirjane Pogarčić, prva je na temu nasilja u obitelji govorila koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji Marica Dančulović, zatim predsjednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – Mreže žena s invaliditetom i članica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije Gordana Jurčević, Marijan Turković iz Policijske postaje Ogulin, Valentina Vuković Crnaković iz Centra za socijalnu skrb Ogulin i predsjednica Ženske grupe Korak iz Karlovca Mirjana Dudaković. Tema nasilja u obitelji veoma je aktualna s obzirom na porast teških oblika nasilja u našem društvu. Nasilje kao oblik ponašanja je neprihvatljivo i treba ga spriječiti kako preventivnim djelovanjem svih relevantnih institucija, zaštitom žrtava nasilje tako i represivnim mjerama prema počiniteljima nasilja. 

Prema podacima institucija na području Karlovačke županije nasilje je u porastu i to najviše, gotovo 95 %, nad ženama koje u najviše slučajeva trpe nasilje zbog ekonomskih razloga, vjerskih ili tradicionalnih uvjerenja. Ženska grupa Korak pruža pomoć ženama žrtvama nasilja smještanjem u tajno sklonište gdje ih godišnje smjesti od 50-70 s djecom. Prema podacima Policijske postaje Ogulin u 2016. godini bilo je 85 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i toliko optužnih prijedloga od kojih je 76 riješeno na sudu. Centar za socijalnu skrb Ogulin u svom postupanje nastoji djelovati savjetodavno upućivanjem žrtve na njezina prava i smještanjem u sigurnu kuću, ako to želi. Počinitelje koji najčešće imaju problema s alkoholom šalju na psihosocijalni tretman. Problem je nedostatak mobilnog tima, savjetovališta za obitelj, djecu i mlade kako bi se djelovalo brže i efikasnije.

Na kraju tribine i diskusije zaključeno je da svaka suradnja svih relevantnih institucija pridonosi edukaciji mladih o neprihvatljivosti nasilja kao oblika ponašanja i smanjenu nasilja općenito.

 

 

Karmela Matić  

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Odluke i zaključci 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 09.03.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik