Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 14.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16- 01/122
URBROJ: 2133/02-02- 16-1
Ogulin, 08.12.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D:

1. Aktualni sat,

2. Zaključak gradonačelnika - Zaključak u vezi Proračuna - Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu - obrazloženje uz Prijedlog Proračuna,

3. Zaključak - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,

4. Zaključak - Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini

5. Zaključak - Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu

6. Zaključak - Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu

7. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu

8. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu

9. Zaključak - Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

10. Zaključak - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2017. godinu

11. Zaključak - Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

12. Zaključak - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2017. godini

13. Zaključak - Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

14. Zaključak - Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

15. Zaključak - Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

16. Zaključak - Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu

17. ZaključakPrograma rada - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2016. godine

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik